Menu

Bp Tadeusz Pikus o znaczeniu pontyfikatu Jana Pawła II

Informations
Archive description
Transcription
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
419/I_1_7_261
Owner signature:
W/261/09/S/254
Title:
Bp Tadeusz Pikus o znaczeniu pontyfikatu Jana Pawła II
Date:
2009-03-02
Size and medium:
2,57 GB; MP4
Creator's name:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Repository:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Content:
FILMED AT:
Warszawa
RECORDING DURATION:
00:35:53
JOURNALIST:
Tomasz Sobiecki
CAMERAMAN:
Piotr Świtek
Short biographical note:
Bp Tadeusz Pikus (ur. 1949 r.) - biskup pomocniczy warszawski (biskup diecezjalny drohiczyński od 2014), profesor doktor habilitowany teologii fundamentalnej, zaangażowany w dialog ekumeniczny.
Podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny w 1979 r. uczestniczył jako akolita w asyście pontyfikalnej we mszy świętej celebrowanej przez Jana Pawła II. Potem jeszcze kilkakrotnie spotkał się z Janem Pawłem II, m.in. w Hiszpanii. Podczas spotkania w 2000 r. otrzymał od Ojca Świętego krzyż, który stale nosi.
Summary:
Wybór Papieża jako pasterza wszystkich chrześcijan oraz nobilitacja Słowian. Pierwsza pielgrzymka do Polski i msza święta na placu Piłsudskiego. Pielgrzymka Jana Pawła II do Kazachstanu we wrześniu 2001 roku, oraz do Hiszpanii w 1984 roku. Spójność życia i nauczania w osobie Jana Pawła II. Szacunek okazywany Papieżowi przez wyznawców innych religii.