Menu

Biuletyn informacyjny o stanie kościołów i związków wyznaniowych

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_399_k. 53-66
Title:
Biuletyn informacyjny o stanie kościołów i związków wyznaniowych
Date:
1979-02
Size and medium:
14 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Krakowski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Persons index:
Make comments