Menu

Biuletyn informacyjny o stanie kościołów i związków wyznaniowych, 02.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_399_k. 53-66
Title:
Biuletyn informacyjny o stanie kościołów i związków wyznaniowych, 02.1979 r.
Date:
1979-02
Size and medium:
14 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Komitet Krakowski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Biuletyn informacyjny o stanie kościołów i związków wyznaniowych w w województwie miejskim krakowskim (stan na 31 grudnia 1978 r.).
General:
Persons index:
Geographical index:
Make comments