Menu

Arkusz spostrzeżeń mgr Stefanii Duras - nauczycielki.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 76-78
Title:
Arkusz spostrzeżeń mgr Stefanii Duras - nauczycielki.
Dates:
1969-01-01
1969-12-30
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Arkusz spostrzeżeń mgr Stefanii Duras - nauczycielki, sporządzony przez Czesława Opałkę w 1969 r. Dokument stanowi załącznik do pisma 2/1587/0/7.23/125/268/73. Maszynopis.
.
Geographical index:
Date:
Make comments